Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri ve İran’a Turizm sektöründe % 50-55’lere varan oranlarda sağlanacak desteklemeleri TBMM gündemine taşıdı.ÖZBOLAT; Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde aşağıdaki soruları yöneltti.

 

03.02.2015 Tarihinde gerçekleşen AKP Grup Toplantısı’nda (Bu sene turizmde ciddi sıkıntıların olabileceği bütün dünyada konuşuluyor. Türkiye için de iki gelişme önemli. Özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu, yani Rusya başta olmak üzere oradan gelen turizm, misafirlerimiz diyeyim, misafirlerimizin tabii ekonomik sıkıntıdan kaynaklanan sorunları var. Yine İran’dan da bu çerçevede gelen turistlerde bazı sıkıntılar olabileceğini öngördük. Bu çerçevede erken rezervasyonlarda bir düşüş, iptal haberleriyle ilgili de birtakım gelişmeler olduğu haberini alınca geçtiğimiz hafta içinde Kültür ve Turizm Bakanımız, ilgili bakanlıklarımızla bir toplantı yaptık ve sektörü bu kritik yılda iki alanda destekleme kararı aldık. Birincisi; önümüzdeki iki ay içinde seyahat acentelerinin organizasyonuyla bu ülkelerden Türkiye’ye gelen her yolcu uçağına ek yakıt desteği vereceğiz, her uçak için 6 bin dolar yakıt desteği vereceğiz. Dolayısıyla şimdiden uçuş iptalleri ya da rezervasyon iptallerinin önüne geçeceğiz. Tur acentelerinin, seyahat acentelerinin yükünü hafifletmiş olacağız ve herhangi bir iptali de engellemeye çalışacağız. Bunu da destekleme ve fiyat istikrar fonundan bu kaynağı karşılayacağız.) ifadelerine yer verdiniz. Sektör temsilcilerinin ifadelerine göre bu destekleme Rusya’dan gelen orta gövdeli bir uçağın 12 bin dolar civarında olan toplam yakıt maliyetinin yüzde 50’sine, İran’dan gelen bir uçağın ise yüzde 55’ine tekabül etmektedir.

 

Bu çerçevede;

  1. Turizm sektöründen elde edilecek gelirlerin ülke ekonomisine olumlu katkıları yadsınamaz bir gerçektir ancak dünya coğrafyasında stratejik bir konuma sahip olan ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde ve kalkınmasında ithalat, ihracat, lojistik, nakliye, sanayi, tarım ve hayvancılık sektörleri de en az turizm kadar önemli katkı sağlamaktadır. Turizm sektöründe % 50-55’lere varan desteklemelerle uygulamaya geçirmeye çalıştığınız projeyi diğer sektörlere de uygulamayı düşünüyor musunuz?

 

  1. Ülkemiz genelinde iktidarınız döneminde hangi sektör yâda sektörlere % 50-55’lere varan oranlarda destekleme sağladınız?

 

  1. Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri ve İran’a Turizm sektöründe % 50-55’lere varan oranlarda sağlayacağınız desteklemelerde mütekabiliyet ilkesi gözetilmiş midir? Gözetildi ise bu ülkelerin ülkemize yönelik uyguladığı destekleme oranları nelerdir? Şayet gözetilmedi ise bu uygulamanızda desteklemeyi düşündüğünüz bu ülkelerin seçilmesinin gerekçesi nedir?

 

  1. Tarım ve Hayvancılık sektörlerimizde tarımsal üretim girdilerinin artan maliyetleri (mazottan gübreye, zirai ilaçtan tohuma ve hayvancılıkta ise en önemli maliyet kalemini oluşturan yeme kadar ) Türkiye’nin büyük oranda dışa bağımlı olduğu bir süreçte birçok ürünün nihai ürün satış bedellerinin üstüne çıktığı göz önüne alındığında yerli üreticilerimizin üretimlerinin devamını sağlamak amacıyla işletmelerin girdi maliyetlerini düşürmek için çalışmalarınız bulunuyor mu? Saman, canlı hayvan, sebze ve meyve ithal edilen bir süreçte yerli üreticimizi yeni işletme modellerine yöneltici % 50-55’lere varan oranlarda teşvik uygulamalarınız olacak mıdır?

 

  1. Türkiye’nin dış ticaretinde ithalatın payı ihracattan fazla olduğundan her yıl dış ticaret açığı büyüyor. Üretim faktörlerinin girdi fiyatlarından yüksek olduğu girişimcinin vergi yükü ve desteklemelerden yeterli oranda pay alamadığı, ciddi ekonomik kayıplara uğradığı bir süreçte yerli üreticiyi rahatlatıcı tedbirler alacak mısınız? Şayet önlem alacaksanız bu önlemler nelerdir?