Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi 12 Mayıs 2015 Salı günü toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeler ile ilave gündem maddelerini ve komisyon raporlarını görüştü.

Gündem maddelerine geçilmeden önce ilave gündem maddelerinin gündeme alınarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin birinci maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının SODES kapsamında hazırlanan “Havuzlar Mahalleye Çocuklar Yüzmeye” isimli projenin yapılmasına, temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalama konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Jeotermal Etüt Çalışması, Gaz ve Jeofizik Ölçümleri işinin İller Bankası kaynakları ile yaptırılması için Büyükşehir Belediye Başkanına İller Bankasından kredi kullanımı ile ilgili yetki verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Belediyemizin ihtiyacı olan jeotermal sondaj kuyularının açım, inşa ve kuyu bitirme testlerinin yapılması işleri ile etüt çalışması, gaz ve jeofizik ölçümleri işlerinin yapılması/yaptırılması, ihalesi, teknik kontrollüğü, denetimi ve sonrasında arşivlenmesi dahil tamamlanmasına kadar olan tüm iş ve işlemlerin İller Bankası Anonim Şirketine yetki verilmesi ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Jeotermal Akışkan Temini Sondaj Kuyusu Açım, İnşa ve Kuyu Bitirme Testleri Yapım İşinin İller Bankası kaynakları ile yaptırılması için Büyükşehir Belediye Başkanına İller Bankasından kredi kullanımı ile ilgili yetki verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

5 1 2

Gündemin beşinci maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kahramanmaraş (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Afşin Şube Müdürlüğü içme suyu şebeke inşaatında ve Nurhak Şube Müdürlüğü kanalizasyon şebeke inşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yedinci maddesinde Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyemize devir edilecek 2 adet körüklü otobüs ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Ilıca Mahallesinde bulunan Termal Hamamda verilecek hizmetlerin, fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi arasında yapılacak olan faaliyetler için düzenlenecek protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi             Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edildi.

Gündemin onuncu maddesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Göksun İlçesi mezarlık ve defin hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin on birinci maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Ekinözü İlçesi mezarlık ve defin hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin on ikinci maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Dolu Kadro değişikliği ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin on üçüncü maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Yeni Kadro İhdası ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin on dördüncü maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının İSKEP Projesi kapsamında, pilot illerdeki proje koordinatörleri olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Fetih Yanardağ ve Engelliler Şube Müdür V. Mehmet Fatih Akşam’ın Hırvatistan’a görevlendirmesi ile ilgili teklifi Engelliler Komisyonuna havale edildi.

Gündemin on beşinci maddesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığının “2015 Uluslararası Interschutz İtfaiye ve Acil Durum Fuarı’na Büyükşehir Belediyemizi temsilen İtfaiye Dairesi Başkan V. Cahit Küçükönder’in Almanya’ya görevlendirilmesi ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin on altıncı maddesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığının Ekinözü Belediye Başkanlığına araç hibe talebi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin on yedinci maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Özel İdare İş Merkezi 5. Katta bulunan 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu bağımsız bölümlerin 3 yıllığına bedelli olarak kiraya verilmesi ve bu doğrultuda düzenlenecek protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin  on sekizinci maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Andırın İlçesindeki mezarlık ve defin hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklifi  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin on dokuzuncu maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Nurhak İlçesi Eski Belediye Hizmet Binasında 1 hol, 1 oda, WC ve lavabolardan oluşan alan, Elbistan İlçesi Eski Belediye Hizmet Binasının 2. Katı ile Göksun İlçesi Eski Belediye Hizmet Binasında 3 oda 2 WC ve lavabolardan oluşan alanların Halk Sağlığı Müdürlüğü adına bedelli veya bedelsiz tahsisi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirminci maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Şekeroba Belediyesi Eski Hizmet Binasının 1. Katının giriş koridorunda bulunan 180 m² lik kapalı alanın Halk Sağlığı Müdürlüğü adına bedelli veya bedelsiz tahsisi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi birinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Piri Reis Mah. 112 Acil Servis arkasında bulanan parka isim verilmesi ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi ikinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Üngüt Mah 6941 ada 14 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Türkoğlu İlçesi Kılılı Mah. 318 ada 2 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi dördüncü maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Karamanlı Mah.1188 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi beşinci maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Hayrullah Mah.5097, 5098, 5099 ve 5102 adalarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi altıncı maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Afşin İlçesi Afşinbey Mah. 1222 ada 3 nolu parselde parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi yedinci maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mah.4520 ada 4 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi sekizinci maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Hacı Bayram Veli Mah.1013 ada 2 parsel,6164 ada 1 parsel parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin yirmi dokuzuncu maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Elbistan İlçesi Demircilik Uğur Mah. 130 ada 33 nolu ve 131 ada 1 nolu parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin otuzuncu maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mah 4950 ada 4, 5, 6 ve 20 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

 

Gündemin otuz birinci maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Göksun İlçesi Fındık Mah. İskan Konutları  Alanı 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin otuz ikinci maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Pazarcık İlçesi Sakarkaya ve Sokumilyanlı Mah. 151 ada 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 35, 41, 45, 47, 54, 55, 56, 60, 71, 76, 77, 87 parseller,152 ada 6, 17, 25 parseller, 168 ada 10 nolu parsel ve Orman Alanları, tescil harici alanlar üzerinde yapılan enerji üretim dağıtım ve depolama alanına ilişkin nazım imar planı ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin otuz üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Andırın İlçesi Alanlı Çuhadarlı Mah. 119 ada, 376 parsel ve Orman Alanları 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin otuz dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Mağralı Mah 1033 ada 18 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin otuz beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah. 3839 parselde  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin otuz altıncı maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Türkoğlu İlçesi, Özencik Mevkii 113 ada 5 ve 10 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin otuz yedinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 3579 ada 1, 2 ve 14 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin otuz sekinizinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Elbistan İlçesi Çatova Mah. 1281 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin otuz dokuzuncu maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 563 ada 3 nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırkıncı maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Elbistan İlçesi Çiçek Mah. 128 ada 9 nolu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk birinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. Toptancılar Hali Yol Düzenlemesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk ikinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Afşin İlçesi, Erçene Mah. 195, 196, 197 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Kurtuluş Mah. 1785 ada 111 nolu parselde Nazım İmar Plan ve Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Afşin İlçesi Yeşlyurt Mah. 307 ada 2, 3, 4 nolu parseller ve 1074 ada 4 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Serintepe Mah. 1161 ada 3, 4, 6, 7, 8, 9 nolu parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk altıncı maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Üngüt Mah 4787 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk yedinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Pazarcık İlçesi Yukarı Pazarcık Mah. 331 ada 12 nolu parsel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk sekizinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi, Kurtlar Mah. Mera Vasıflı 829 nolu parselin tahsis amacı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin kırk dokuzuncu maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi, Kılavuzlu Mah. 7752 ada, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündemin ellinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Pazarcık İlçesi Çöçelli Mah. 201 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 202 ada 4,5,6 nolu parseller ve 203 ada 5 ve 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İle İlgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli birinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Türkoğlu İlçesi Şekeroba Mah. 110 ada 1 ve 2 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli altıncı maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mah. 417 ada 249 nolu parselin kuzeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Türkoğlu İlçesi Öznecik Mevkii 113 ada 5 ve 10 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Karamanlı Mah. 5769 ada 2 nolu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mah. 1870 ada 2 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli altıncı maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 1457 nolu parsele (yeni 1242 ada 3 nolu parsel) ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli yedinci maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının İçişleri Bakanlığına sunulacak olan Kahramanmaraş’ta yaşayan 10 adet Down Sendromlu  çocuğumuza hayvan sevgisi aşılamak ve bu sayede onların sosyalleşmesi, sorumluluk kazanması ve iletişim güçlerinin artması amacıyla Martı Derneği  tarafından kurumumuzdan proje desteği talebi ile ilgili teklifi engelliler Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli sekizinci maddesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Fatih Mah. 5954 ada 4 nolu parselde bulunan 444,18 m2 nin satış kararı alınması ile  ilgili teklifi  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin elli dokuzuncu maddesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mah. 941 ada 8 nolu parsel,  9 nolu parsel ve 14 nolu parselde kayıtlı (1574,09 m2) lik şehir imar planında park alanına rastlayan taşınmazların Dulkadiroğlu Belediyesi adına bedelli veya bedelsiz kaç yıllığına tahsisi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Komisyonlardan gelen raporların da görüşülmesinin ardından Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi, bir sonraki oturumun 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanması kararlaştırılarak oturuma ara verdi.