Türk Eğitimsen Kahramanmaraş 1 nolu şubesi Ulusal düzeyde yaşanan Covid-19 salgını dolayısı ile artan enflasyon oranları göz önünde bulundurulması gereken bir zorunluluk haline gelmiştir. Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerimizin almış oldukları maaşları artan oranlar karşısında erimiş durumdadır.

Çalışanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirebilmek, bu zorlu süreçte kurum olarak yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek Covid-19 salgını ile mücadeleyi beraber başarabilmek ve geçim şartlarının zorlaştığı bu günlerde çalışanlarımıza destek olabilmek için Sosyal Denge tazminatlarının yeniden gözden geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Nasıl ki her kurum kendi içinde bir aile ise Belediyede çalışanlarımız da Belediyeyi kendi ailesi gibi görmektedir. Bu normlarda Belediye Başkanıyla elele KAHRAMANMARAŞ halkına hizmette, personel arasında farklılık gözetmeden devamı motivasyon açısından önem arz etmektedir.

Covid-19 salgını ile beraber mücadele edebilmek kurum olarak el ele vermek necip milletimizin şiarıdır. Esnek çalışma kapsamına girmeden KAHRAMANMARAŞ Halkına eksik personelle de olsa verilen her görev bu bizim görevimiz ya da değil diye bir ikileme girmeden özverili çalışmaya devam etmektedir. Özellikle Zabıta itfaiye ve Filyasyon ekibinde görev alan personellerimize de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara verilen Covid-19 risk tazminatının Belediyemiz bütçesinin de göz önünde bulundurularak, imkânların elverdiği ölçüde ödeme yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Belediyede çalışmakta olan tüm çalışanlarımız yeni yılda Belediye Başkanlarimizin biraz daha duygusal yaklaşmasını, Sosyal Denge Tazminatı oranlarının yeniden gözden geçirilerek günün şartlarına göre düzenlenmesi hususunda tarafınızdan verilecek müjdeli haberi beklemektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlarda göstereceğinizi umduğumuz hassasiyetten şüphe duymadığımızı belirtir, gereğini bilgilerinize arz ederim. 11.12.2020

Ziya YENİPINAR Fatih KÖRÜK

KAMU SEN İL TEMSİLCİSİ Türk Yerel Hizmet Sen

Kahramanmaraş İl Temsilcisi