BUZAĞI DESTEKLEMESİNDEN FAYDALANMAK İSTEYEN ÜRETİCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ‘Hayvancılık, insan beslenmesi için esansiyel besin maddelerinin kaynağını oluşturan ve dengeli beslenmeye katkıda bulunan, başka türlü değerlendirilmesi mümkün olmayan alanları değerlendiren, aynı zamanda istihdam oluşturan çok yönlü bir üretim sektörüdür.

Nüfusun %36’sı kırsal kesimde yaşayan Kahramanmaraş İlimizde; insanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi, hayvancılığa bağlı sanayinin gelişmesi, kırsal alanda istihdamın arttırılması, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesi, tarımda verimliliğin arttırılması, dış ticaret dengelerinin sağlanması, ayrıca AB’ne girişte en kritik alt sektör olması nedeniyle Hayvancılık; tarımda olduğu gibi ilimiz içinde hayati bir öneme sahip anlayışı içerisinde İl Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürmektedir. Kahramanmaraş ilimizde, hayvan ıslahı faaliyetlerinin ürünü olan nitelikli damızlık üretiminde ve sun-i tohumlama çalışmalarında, ülke ortalamasının üzerinde ciddi bir ilerleme sağlanmıştır.

İlimiz hayvancılık potansiyeli her geçen gün artan bir trend içerisinde yükselmektedir.

Buzağı desteklemesi de bu kapsamda önem taşımaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyen üreticilerimizi İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize bekliyoruz. Dedi

buzağı desteklemesi (22)

2016 YILI BUZAĞI DESTEKLEMESİ

1- 2016 yılında doğan

2- Türkvet ve e- ıslah sistemine kayıtlı

3- Doğduğu işletmede 4 ay yaşamış

4- Programlı aşıları yapılmış(Br.Şap LSD)

5- Suni veya tabii tohumlamadan doğan buzağılar için müracaatı olan yetiştiriciler 350 tl desteklemeden yararlandırılır.

6- Aşısız Arı işletme statüsü kazanan işletmeler hariç, programlı aşıları yapılmış ve türkvet kayıt sistemine aşı bilgileri kaydedilen her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

7- Soykütüğü buzağı desteklemesinde suni tohumlamada kullanılan spermaların aynı ırk veya melezi olmalı ve e- ıslah veri sistemine kayıt edilmesi gerekmektedir. ( 500 tl )

Soykütüğü faaliyetlerinin ve soykütüğü buzağı desteklemelerinin yürütülmesinden TDSYMB ve üye İl Birlikleri sorumludur.

Yetiştiriciler :1- Destekleme için zamanında müracaattan,

2- Türkvet ve e- ıslaha kaydettirilmesinden,

3- Br. Şap ve LSD aşılarının yaptırılmasından,

4- İşletme bilgileri ile buzağıların desteklemeye esas kayıtların 01.08.2017 tarihine kadar türkvet ve e-ıslah veri tabanlarında güncellenmesinden sorumludur.

5- Soykütüğüne kayıtlı işletmelerde DSYB aracılığı ile

6- Ön soykütüğüne kayıtlı işletmeler üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile veya şahsen ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvurabilirler(dilekçenin ekinde 10 tl lik müracaat bedelini gösterir makbuz olmalıdır.)

Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin zamanında yapılmasından görevli kişi ve kuruluşlar sorumludur.

Başvurular üç dönemde yapılır

1. 15.07.2016 tarihine kadar

2. 01.11.2016 – 31.12.2016 tarihleri arası

3. 01.04.2017 – 01.06.2017 tarihleri arası

Başvurularda usule ilişkin eksiklikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayamayanların başvuruları geçersiz sayılır.

İlçe Müdürlüklerinin yapacağı işlemler:

Müracaat dilekçesinden;

1- Adı soyadı

2- Tc kimlik no

3- İşletme no

4- Doğum tarihi

5- Baba adı

6- Tüzel kişilerin vergi no e-ıslah ve türkvet veri tabanlarına kaydedilmesi sağlanır.

Destekleme ile ilgili buzağı, tohumlama, sürüden çıkış, başvuru vb. verilerin e-ıslah ve türkvet kayıt sistemlerine zamanında kaydının yapılmasını sağlar.

Desteklemeye müracaat eden yetiştiricilerin

1- Birinci dönem için 01.08.2016

2- İkinci dönem için 15.01.2017

3- Üçüncü dönem için 01.07.2017 tarihine kadar e- ıslah veri tabanında tanımlanması sağlanır.

İcmal- 1- 01.01.2016 – 01.03.2016 tarihleri arasında doğan buzağılar için türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 01.08.2016 tarihli verilerinden;

İcmal- 3- 01.01.2016 – 01.09.2016 tarihleri arasında doğan buzağılar için türkvet ve e- ıslah veri tabanlarının 15.01.2017 tarihli verilerinden;

İcmal- 5- 01.07.2017 tarihli e- ıslah ve türkvet veri tabanlarından alınan verileri ile icmal- 2 ve icmal- 4 de destekleme alamayan 2016 yılı doğumlu buzağılar tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için askı listesi ve hak ediş listeleri hazırlanır.

Döl kontrolü projesi kapsamında kullanılan spermalardan doğan buzağılara ilave olarak 50 tl ödeme yapılır.

MALAK DESTEKLEMESİ

1- 2016 yılında doğan, işletmesinde 4 ay ( 120 gün ) kalan

2- Proğramlı aşılarını yaptıran,(Br.Şap.LSD.)türkvet’e kaydı yapılan tüm malaklar 350 tl alır.

3- 01.11.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında İlçe müdürlüklerine müracaat edilecektir.

4- 16.01.2017 tarihinde icmal – 1. askı listesi 10 gün süre ile askıya alınır.

NOT: Yapılan itiraz ve eksiklikler 01.02.2017 tarihine kadar tamamlanır.

5- icmal 2. hazırlanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

6- Ödemeye esas icmal 2. kontrol edilerek 01.03.2017 tarihine kadar Haygem’e gönderilir.

NOT: İkinci dönem ödemeleri için 17.07.2017 tarihinde 10 gün süre ile askıya çıkartılır. 01.08.2017 tarihine kadar gerekli düzeltmeler yapılarak il müdürlüğüne gönderilir.

7- İlçelerden gelen icmaller 01.09.2017 tarihine kadar Haygem’e gönderilir.