Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Nisan 2015 Salı günü gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplanacak.

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te toplanacak olan Büyükşehir Belediye Meclisi şu maddeleri görüşecek:

1- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Nurhak İlçesi Hüyük Mahallesinde bulanan Hüyük Caddesi isminde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi.

2- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Onikişubat İlçesi Karamanlı Mah. Ağcalı Rekreasyon alanında 16.01.2015 gün onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine itiraz ile ilgili teklifi.

3- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 1490 ada 2 nolu parselde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Onikişubat İlçesi Fatih Mah. 808 ada 2 nolu parselde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 653 ada 151 ve 152 nolu parsellerde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah. 5668 ada 2 nolu parselde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 3266 ada 9 nolu parselde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Onikişubat İlçesi Pirireis Mah. 6150 ada 6, 7 nolu parseller, 6154 ada 4 nolu parsel, 4247 ada 10 nolu parselde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

9- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Onikişubat İlçesi Hacıibrahimuşağı Mah. 103 ada 202 nolu parsel, 152 ada 1 ve 6 nolu parseller 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

10- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Onikişubat İlçesi Mağralı Mah. 1064 ada 15 nolu parsele ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

11- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu İlçesi Sarıkaya Mah. 5623 ada 6 nolu parselde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

12- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mah. 3042 ada güneyindeki yola ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

13- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Muhtarlık Daire Başkanlığı kurulması ile ilgili teklifi.

14- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının boş kadro değişikliği ile ilgili teklifi.

15- Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 1410 ada 2 nolu parselde bulunan hissenin satış karırı ile ilgili teklifi.

16- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

17- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Taş Ocağı Tesisi’nde kullanılmak üzere Mobil Konkasör alımı ile ilgili teklifi.

18- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Erkenez Çayı yatağına bitişik konumdaki alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için gerekli ön izin müracaatı yapılması ile ilgili teklifi

19- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10.02.2015 tarih ve 2015/74 sayılı alınan Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili teklifi.

20- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı otopark bedellerinin güncellenmesi ile ilgili teklifi.

21- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığının taşınmaz kiralaması için karar alınması ve bu karar doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanına sözleşme veya protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi.

22- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin yönetmelik ile ilgili teklifi.

23- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Kısa Film ve Müzik Festivali işbirliği protokolünün kabulü ile ilgili teklifi.

24- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 1. Geleneksel Uluslar arası Dondurma Festivali düzenlenmesi ve projenin kabulü durumunda, proje belgelerini imzalama konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

25- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının “Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Maraş Oyuncakları Atölyesi”, “Masal Dünyama Yolculuk Projesi”, “Gençlik Merkezi Projesi “ Kalkınma Bakanlığı tarafından başarılı bulunması durumunda proje belgelerini imzalama konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

26- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Loader araç alımı ile ilgili teklifi.

27- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, İşletme İştirakler Şube Müdürlüğüne devir edilen Erguvan Misafirhane ve Fitness Salonunda verilecek hizmetler konusunda fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Encümene yetki verilmesi ile ilgili teklifi.

28- Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığının Çağlayancerit İlçesindeki mezarlık ve defin hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklifi.

29- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının SODES programı kapsamında; Ekinözü Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi projesi, Türkoğlu Nuri Pakdil Gençlik Merkezi projesi ve Çağlayancerit Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi Projelerinin Kalkınma Bakanlığı tarafında hibe programına alınması durumunda proje belgelerini imzalama konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi,