Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Protokoller ile turizm sektörüne yönelik istihdamı koruyucu ve artırıcı çeşitli programlar uygulanmaya başlanacak ve özellikle yabancı çalışma izinleri ile ilgili kolaylıklar sağlanacaktır.

Sektörel İstihdam Destekleme Eğitim Programı (SİDEP)

Antalya ve Muğla illerinde pilot olarak uygulanacak Program ile, tatil ve diğer kısa süreli otel vb. konaklama faaliyetlerini yürüten işyerlerinde 2015 yılında çalışmış olan ve aynı yıl en az 3 ay iş akdi askıda olan kişilerden, aynı işyerinde 31.05.2016 tarihine kadar işe başlayarak 9 ay çalıştırılan (fiili çalışma ve denkleştirme dahil) kişilerin takip eden 3 ay süresince asgari ücreti ve sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

Destek verilen süre içinde, işverenler tarafından çalışanlara yönelik mesleki eğitim veya yabancı dil eğitimi gibi kişisel gelişimlerini sağlayıcı eğitimler verilerek nitelikleri artırılacaktır.

44.753 bin kişinin faydalanacağının planlandığı program için yaklaşık 260 milyon TL kaynak ayrılmıştır.

Turizme Yönelik Toplum Yararına Programlar

Ülkemize gelen turistlere havalimanları, müze ve ören yerlerinde istihdam edilecek kişiler aracılığı ile yönlendirme yapılacaktır.

Program ile turistlerin ülkemizle ilgili olumlu duygular edinmeleri ve turizm sektörüne nitelikli işgücü kazandırılması amaçlanan Program kapsamında istihdam edilecek 1.200 kişiye aynı zamanda kendilerini geliştirecekleri eğitimlerde verilecektir. Program için yaklaşık 14,5 milyon TL kaynak ayrılmıştır.

Turizm Sektöründe Yabancı Çalışma İzinlerinde Kolaylık

Turizm sektöründe yabancılara çalışma izni verilmesi süreçleri ve ölçütleri gözden geçirilerek 2016 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere çeşitli kolaylıklar sağlanmaya başlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından (B) belgeli veya belgesiz tüm turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi vb.), turizm seyahat acenteleri, belgeli tatil köyleri, turizm-animasyon organizasyon firmaları ve müstakil eğlence yerlerinde;

 

 

  • Çalışacak yabancılar için ödenecek minimum ücret tutarı brüt asgari ücretin 3 katından bir asgari ücret düzeyine düşürülerek işverenlerin yabancı şahıslara ödeyecekleri ücretler ile SGK’ya ödemekte oldukları prim miktarları üçte bir oranında indirilmekte,
  • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için aranan en az 10 Türk vatandaşı çalıştırılması durumunda her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdamı şartı aranmamaktadır.

Denkleştirme

Turizm sektöründe istihdamda mevsimselliğin önlenmesi, tecrübeli ve nitelikli personelin sürekli istihdam edilmesi suretiyle hizmet kalitesinin korunması amacıyla; denkleştirme süresi dört aya çıkarılarak, bu sürenin toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılması imkanı getirilmesi sayesinde yoğun çalışılan yaz ayları ile çalışılmayan kış ayları arasında denkleştirme yapılabilecektir. Düzenleme TBMM’de yer alan kanun tasarısının yasalaşması ile yürürlüğe girecektir.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme

İşsizlikle mücadele kapsamında uygulanan Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları ile turizm işletmelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün işverenlerle birlikte yetiştirilmesi desteklenmektedir.