Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, mülteci sorununun Hükümet tarafından avantaja dönüştürüldüğünü belirterek, “Türk özel sektörünün işgücü açığına çözüm olurken bir yandan da Suriyeli sığınmacıların sosyal hayata adapte olmasını kuvvetlendirecektir” dedi.

 

Bakanlar Kurulu’na sunulan Suriyeli mültecilerin çalışma izinlerine ilişkin bir açıklama yapan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük, 2013 yılından buyana işletmelerde yüzde 10 nispetinde Suriyelilerin çalıştırılması yönünde yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini ve çıkacak çalışma izninin ekonomiye çok önemli katkıları olacağını söyledi.

ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN RAPORLAR SUNULDU

Başkan Karaküçük, ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin çalışma izinleri için çalışma yaptıklarını belirterek: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden bu yana raporlarımızı ilgili bakanlıklara ilettik. 23.08.2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Çelik ve Beşir Atalay’a, 24.10.2014’de Başkan Ahmet Davutoğlu’nun Kahramanmaraş ziyaretinde, 07.08.2014 ve 08.04.2015 tarihlerinde TOBB Ticaret ve Sanayi Şuralarında konu hakkında geniş sunumlar yaptık” dedi.

BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU’NA SUNUM YAPILDI

8 Nisan 2015 tarihinde VIII. Ticaret ve Sanayi Şurasında Başbakan Ahmet Davutoğlu’na konuyu rapor halinde sunduklarını belirten Karaküçük: “Sayın Ahmet Davutoğlu’na 10 maddeyi içeren bir sunum yapmış, ülkemize “geçici koruma” statüsü altında 2,5 milyon Suriye vatandaşının olduğunu ve işletmelerde %10 oranında Suriyeli personel bulundurulmasının önünün açılmasını, bir yandan Türk özel sektörünün işgücü açığına çözüm olurken bir yandan da atıl durumda olan bu kitlenin ekonomiye kazandırılmasıyla sosyal sorunların önlenmesi bakımından çok önemli katkıları olacağını dile getirmiştik. Yaşanan bu olumlu gelişme ülkemize hayırlı olsun” dedi.

SURİYELİLERİN MESLEKİ EĞİTİME YÖNLENDİRİLMESİNİ İSTEDİK

Başkan Karaküçük, Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitim kurumlarına yönlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na da bir rapor gönderdiklerini söyledi. Karaküçük, “Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecilerin sosyal problemlerinin çözülerek ekonomiye ve işgücü piyasasına katılmalarını sağlamak üzere mültecilerin meslek liselerine yönlendirilmesinde çok büyük fayda olacağına inanıyorum. Bugün gelinen noktada işgücü piyasalarındaki daralma, fabrikaların işçi bulmada yaşadıkları nitelik ve nicelik sorunları, önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş’ta yapılacak yeni organize sanayi bölgeleri ile birlikte ortaya çıkacak ilave 100 bin kişilik işçi açığı Kahramanmaraş’ın önündeki en büyük handikaplardan birisi olarak durmaktadır. Ülkemizde eğitimine devam eden mültecilerin üniversite sınavlarında başarılı olma imkanlarının düşük olmasından dolayı mesleki eğitime yönlendirilmeleri topluma ve ekonomiye katkılarını artıracaktır.”