Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi.
Raporun Kahramanmaraş Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde düzenlendiğini belirten Işık; “Araştırma 25 Ocak – 12 Şubat 2015 tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniğinden faydalanmak suretiyle 810 kişiye yöneltilmiştir. Araştırma oy kullanma hakkına sahip 18 yaş üzeri seçmenleri kapsamaktadır. Araştırmada evrenimiz Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri olarak tespit edilmiştir. Örneklem bu evrene uygun seçilmiştir. Dolayısıyla tüm genellemelerimiz bu iki ilçeyi kapsamaktadır.” Dedi.
İşte merakla beklenen anket sonuçları;
1- KENDİNİZİ SİYASAL YELPAZENİN NERESİNE KONUMLANDIRMAKTASINIZ?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının kendilerini siyasal yelpazenin neresinde gördükleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kahramanmaraşlıların yarısından fazlası (% 57,5) kendini siyasi yelpazenin sağında görürken % 7,4’ü ise solunda görmektedir.
Halkımızın % 16,8’i kendini merkezde görürken, % 20,1’i ise bu konuda fikir beyan etmemeyi tercih etmiştir. (Fikrim yok diyenler ile fikrini belirtmeyenler birlikte değerlendirilmiştir.)
2- HERHANGİ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNA (VAKIF, DERNEK, SENDİKA VB.) ÜYELİĞİNİZ VEYA AKTİF GÖREVİNİZ VAR MI?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyeliği ve aktif görevi olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sivil toplum kuruluşlarına katılım, siyasal hayata aktif katılımın unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir.
Dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarına üyeyim veya aktif görevim var diyenlerin oranı % 12,1 iken, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını belirtenlerin oranı %12,1 olarak tespit edilmiştir. Bu soruya cevap vermeyenlerin oranı ise %0,1 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 87,8 gibi büyük bir kısmı herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye değildir.
3- HERHANGİ BİR SİYASAL PARTİYE ÜYELİĞİNİZ VAR MI?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının demokrasinin temel unsurlarından olan siyasi partilere üye olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Siyasal partilere üyelik demokratik bilincin gelişmişliğine de ışık tutacak bir veri olarak değerlendirilebilir.
Herhangi bir siyasi partiye üyeyim diyenlerin oranı % 12, 2 iken, üye değilim diyenlerin oranı %87,2 olarak tespit edilmiştir. Bu soruya cevap vermeyenlerin oranı ise %0,6 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 87,2 gibi büyük bir kısmının herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunmamaktadır.
4- OY VERMENİN SİZİN İÇİN TAŞIDIĞI ÖNEM NEDİR?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının oy verme davranışını nasıl değerlendirdiğine ilişkin kanaatleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Oy verme davranışının benim için taşıdığı anlam “istediğim partinin / kişilerin yönetime gelmesini sağlayarak ülkemin / bölgemin iyi yönetilmesine katkıda bulunuyorum” diyenlerin oranı %67,2 olarak tespit edilmiştir.
Oy vererek dünya görüşüme / ideolojime hizmet ediyorum” diyenlerin oranı ise % 13 olarak tespit edilmiştir.
% 9,8’lik bir kısım ise “Gerçekte kullandığım oyun pek faydası yok. Yasal zorunluluktan dolayı oy kullanıyorum” düşüncesine sahip olduğunu ifade etmiştir.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 67,2 ile büyük çoğunluğu yönetime katılma arzusuyla oy kullanmaktadır.
5- SİZE GÖRE TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ SORUNU HANGİSİDİR?
Bu soru ile Kahramanmaraş halkının Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli sorunlarına ilişkin kanaatleri ölçülmeye çalışılmıştır.
Araştırmamıza katılanların % 45,2’si Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli sorunu olarak işsizlik olgusunu gördüğünü ifade etmişlerdir.
 Terör / PKK sorununu en önemli sorun olarak ifade edenlerin oranı % 33,8 iken, paralel yapı sorununun çözülmesi gereken en önemli sorun olduğunu ifade edenlerin oranı ise % 5,9 olarak hesaplanmıştır.
Algılanan sorunlar arasında “ekonomik sorunlar ile yolsuzluk ve rüşvet” oldukça arka sıralarda kalırken, eğitim meselesini sorun olarak algılayanlar % 2,5 ile son sırada yer almaktadır.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkı ülkemizin en önemli sorunları olarak işsizlik ve terör meselesini görmektedir.
6- BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının bu hafta sonu genel seçim olsa hangi partiye oy verecekleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu hafta sonu genel seçimler olsa Ak Parti’ye oy veririm diyenlerin oranı % 61.1, MHP’ye oy veririm diyenlerin oranı % 14.8, CHP’ye oy veririm diyenlerin oranı ise % 7.2 olarak tespit edilmiştir.
7- SİZCE, TÜRKİYE’DE BUGÜNKÜ SİYASAL PARTİLERİN DIŞINDA, YENİ BİR SİYASAL PARTİNİN YA DA PARTİLERİN KURULMASINA İHTİYAÇ VAR MI?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının yeni bir siyasi partiye ihtiyacı olup olmadığını ilişkin kanaatleri ölçülmeye çalışılmıştır.
Kahramanmaraş halkının % 63.5 ile yarıdan fazlası yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olmadığını, % 23.2’lik bir kısmı ise yeni siyasi partilere ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir.
8- GELECEĞİNİZDEN ÜMİTLİ MİSİNİZ?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının geleceklerinden ümitli olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kahramanmaraş halkının yarısı (% 50,2) geleceklerinden ümitli olduğunu, %17.9’luk kısmı ise geleceğinden çok ümitli olduğunu ifade etmişlerdir.
Geleceğinden pek ümitli olmayanların oranı %19.9 olarak ölçülmüş iken geleceğinden hiç ümitli olmayanların oranı % 7.7 olarak tespit edilmiştir.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 68,1 gibi büyük bir kısmının geleceğinden ümitli veya çok ümitli olduğunu söyleyebiliriz.
9- TÜRKİYE’DE SON ZAMANLARDA BİR EKONOMİK KRİZİN YAŞANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının son zamanlarda ekonomik bir krizin yaşanıp yaşanmadığına ilişkin kanaatleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Türkiye’de son zamanlarda ekonomik bir krizin yaşandığını düşünenlerin oranı % 27.8 iken, ekonomik bir kriz yaşanmadığını düşünenlerin oranı % 58.6 olarak tespit edilmiştir.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının yarıdan fazlası ülkemizde son zamanlarda ekonomik bir kriz yaşanmadığını düşünmektedir.
10- ÜLKEMİZDE İŞSİZ KALANLARIN SAYISININ ARTTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Bu soruda işsizliğin artıp artmadığı konusunda Kahramanmaraşlıların algısı ölçülmeye çalışılmıştır.
Kahramanmaraşlıların % 57,5 ile yarıdan fazlası, işsizliğin arttığı düşüncesine katılmamaktadır. İşsizliğin arttığını düşünenlerin oranı ise % 34,6 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının üçte biri işsizliğin artmadığını düşünmekte, yarıdan fazlası ise işsizliğin arttığını düşünmektedir
11- SİZCE TÜRKİYE’NİN SORUNLARININ KAYNAKLARI EKONOMİK MİDİR, SİYASİ MİDİR?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının Türkiye’nin sorunlarının kaynaklarının ekonomik mi siyasi mi olduğuna ilişkin kanaatleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kahramanmaraş halkının % 37.5’lik kısmı Türkiye’nin sorunlarının siyasi kaynaklı olduğunu düşünmektedir.
Sorunları ekonomik kaynaklı görenlerin oranı ise % 17,9’da kalmıştır.
Ülke sorunlarının kaynağı olarak hem ekonomik hem siyasi nedenleri birlikte görenler ise % 37,8’dir.
12- BİR SİYASİ PARTİYE OY VERME KARARINIZ NE ZAMAN ŞEKİLLENİR?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının bir siyasi partiye oy verme kararının ne zaman şekillendiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kahramanmaraş halkının % 54.1’lik kısmı “oy vereceğim parti seçim olmasa da önceden bellidir.” görüşünü ifade etmişlerdir.
Kahramanmaraş halkının % 23.5’lik kısmına göre bir siyasi partiye oy verme kararı “adaylar belirlendikten sonra” şekillenmektedir.
Oy verme kararlarının seçim kampanyalarını takip ettikten sonra şekillendiğini ifade edenlerin oranı % 8, sandık başında karar verenlerin oranı ise % 3,1 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Adayların kim olacağı veya seçim kampanyalarını beklemeden oyunun rengi belli olanların oranı yarıdan biraz fazla olsa bile, belirlenecek adaylara göre kararı şekillenecek olanların % 23,5 gibi önemli bir orana sahip olduğu görülmektedir.
Seçim kampanyalarını takip ettikten sonra karar verenler ile sandık başında son anda karar verenler birlikte değerlendirildiğinde, seçim sonuçlarına etki edecek miktarda seçmenin sürpriz yapmaya hazır olduğunu göstermektedir.
13- AŞAĞIDAKİ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAN HANGİSİ SEÇİMLERDE KARARINIZI EN ÇOK ETKİLER?
Bu soruda Kahramanmaraş halkının seçimlerde kitle iletişim araçlarının kararlarını etkileme oranı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kahramanmaraş halkının % 56.8’lik kısmı, seçimlerde kararını en çok etkileyen kitle iletişim aracının olarak televizyonu göstermiştir.
Televizyonu takip eden dört aracın oranları birbirine oldukça yakındır. Yazılı basın % 8.3 ve internet % 6 düzeyindedir.
Parti mensuplarının ziyaretleri ile parti mitingleri sekizer puanla ihmal edilemeyecek bir oranda karşımıza çıkmaktadır.
Bu bulgulara göre seçmen kararını etkilemede Televizyonun ağırlığı açıkça kendini gösterirken, esas dikkatimizi çeken sonuç diğer unsurların da ihmal edilemeyecek bir öneme sahip olduğudur. Dolayısıyla tüm araçlar birlikte, koordineli bir şekilde bütünleşik olarak kullanılmalıdır diyebiliriz.
14- SEÇİMLERDE PARTİLERİN MADDİ YARDIMLARI OYUMUN YÖNÜNÜ BELİRLEMEKTEDİR.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının oyunun yönünün belirlenmesinde partilerin maddi yardımlarının etkili olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır.
Kahramanmaraş halkının % 5.2’lik kısmı seçimlerde siyasi partilerin yardımlarının, oyunun yönünü belirleyip belirlemediğini ilişkin soruya “kesinlikle katılıyorum” derken, % 8.5’lik kısmı “katılıyorum” demiştir. Toplamda ise % 13,7 oranında bir kitlerin parti yardımlarının oy verme davranışını şekillendirdiğini ifade etmiştir.
“Seçimlerde partilerin maddi yardımları oyumun yönünü belirlemektedir.” önermesine katılmıyorum diyenlerin oranı % 22.3 iken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı %58.8 olarak ortaya çıkmıştır.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 81,1 ile büyük bir kısmı partilerin maddi yardımlarının oylarını etkilemediğini ifade etmiştir.
15- SEÇİMLERDE PARTİLERİN EKONOMİK REFAHIN ARTACAĞINA İLİŞKİN VAATLERİ OYUMUN YÖNÜNÜ BELİRLEMEKTEDİR.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının seçimlerde siyasi partilerin ekonomik refahın artacağına ilişkin vaatlerinin seçmenlerin oyunun yönünü ne oranda etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır.
“Seçimlerde partilerin ekonomik refahın artacağına ilişkin vaatleri oyumun yönünü belirlemektedir.” önermesine Kahramanmaraş halkının % 7.2’si kesinlikle katılıyorum, % 20.4’ü ise katılıyorum demiştir. Bu önermeye katılanların toplam oranı ise 27.6’dır.
Bu önermeye katılmıyorum diyenlerin oranı % 22.3’ü iken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı ise % 40.7 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının çoğunluğu (% 63) ekonomik refaha ilişkin vaatlerin oylarını etkilemediğini, % 27,6’sı ise etkilediğini ifade etmiştir.
Bu sorunun cevabı ile sıradaki sorunun cevabı birlikte gözönüne alındığında ortaya şu çıkmaktadır: Burada oyları etkilemeyen unsur “ekonomik refah” değil, bu konudaki vaatlerdir. Ekonomik refah beklentisi oyları önemli ölçüde etkilemekte, fakat bu konuda vaatlerden çok geçmiş performanslar dikkate alınmaktadır.
16- SEÇİMLERDE PARTİLERİN GEÇMİŞTEKİ EKONOMİK BAŞARILARI OYUMUN YÖNÜNÜ BELİRLEMEKTEDİR.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının oy verme davranışını sırasında siyasi partilerin geçmişteki ekonomik başarılarının etkisi ölçülmeye çalışılmıştır.
“Seçimlerde siyasi partilerin geçmişteki ekonomik başarıları oyumun yönünü belirlemektedir.” önermesine katılıyorum diye cevap verenlerin oranı % 40 iken kesinlikle katılıyorum diye cevap verenlerin oranı % 22.6 olarak karşımızı çıkmıştır.
Bu önermeye katılmıyorum diyenlerin oranı % 13.6 iken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı % 14.7 olarak karşımızı çıkmıştır.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 62,6’sı gibi büyük bir kısmı partilerin geçmişteki ekonomik başarılarının oyunun yönünü belirleme noktasında önemli olduğunu ifade etmiştir.
17- SEÇİMLERDE PARTİLERİN GEÇMİŞTEKİ SİYASİ BAŞARILARI OYUMUN YÖNÜNÜ BELİRLEMEKTEDİR.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının oy verme davranışının sırasında siyasi partilerin geçmişteki siyasi başarılarının etkisi ölçülmeye çalışılmıştır.
“Seçimlerde siyasi partilerin geçmişteki siyasi başarıları oyumun yönünü belirlemektedir.” önermesine katılıyorum diye cevap verenlerin oranı % 43.2 iken kesinlikle katılıyorum diye cevap verenlerin oranı % 23 olarak karşımızı çıkmıştır.
Bu önermeye katılmıyorum diyenleri oranı % 11.5 iken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı % 14.4 olarak karşımızı çıkmıştır.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 66,2 gibi büyük bir kısmı partilerin geçmişteki siyasi başarılarının oyunun yönünü belirleme noktasında etkili olduğunu ifade etmiştir.
18- SEÇİMLERDE PARTİLERİN PROPAGANDA AMAÇLI EV ZİYARETLERİ OYUMUN YÖNÜNÜ BELİRLEMEKTEDİR.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının oy verme davranışında siyasetçilerin propaganda amaçlı ev ziyaretlerinin etkisi ölçülmeye çalışılmıştır.
“Seçimlerde partilerin propaganda amaçlı ev ziyaretleri oyumun yönünü belirlemektedir.” önermesine katılıyorum diyenlerin oranı % 10.9 iken kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 5.2 olarak ölçülmüştür.
“Seçimlerde partilerin propaganda amaçlı ev ziyaretleri oyumun yönünü belirlemektedir.” önermesine katılmıyorum diyenlerin oranı % 27.2 iken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı % 43.7 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 70,9 gibi büyük bir kısmı partilerin ev ziyaretlerinin oylarının yönünü etkilemediğini, % 16’sı ise etkilediğini ifade etmiştir.
19-SİYASİ KONULARDA TECRÜBELİ KİŞİLERİN FİKİR VE YORUMLARI SİYASAL TERCİHİMİ ETKİLEMEKTEDİR.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının siyasi konularda tecrübeli kişilerin fikir ve yorumlarının ne oranda etkili olduğu ölçülmeye çalışılmıştır.
“Siyasi konularda tecrübeli kişilerin fikir ve yorumları siyasal tercihimi etkilemektedir.” önermesine katılıyorum diyenlerin oranı 29.1 iken kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 12.1 olarak ölçülmüştür.
“Siyasi konularda tecrübeli kişilerin fikir ve yorumları siyasal tercihimi etkilemektedir.” önermesine katılmıyorum diyenlerin oranı 17.4 iken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı % 26.8 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 41,2 ile yarıya yakını kanaat önderlerinin siyasal tercihlerini etkilediğini ifade etmiştir.
Kahramanmaraş halkının % 44,2 ile diğer yarısı ise kanaat önderlerinin siyasal tercihlerini etkilemediğini ifade etmiştir.
20- KAMUOYU ARAŞTIRMALARI SONUÇLARI SİYASAL TERCİHİMİ ETKİLEMEKTEDİR.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının kamuoyu araştırma sonuçlarının siyasal tercihlerini etkileyip etkilemedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kamuoyu araştırmalarının siyasal tercihimi etkilediğine kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 6.5, katılıyorum diyenlerin oranı ise % 19 olarak ölçülmüştür. Toplamda % 25’lik bir oran kamuoyu araştırmalarının siyasal tercihlerini etkilediğini ifade etmişlerdir.
Kahramanmaraş halkının % 33.8’lik kısmı kamuoyu araştırma sonuçlarının siyasal tercihlerini kesinlikle etkilemediğini ifade ederken % 26.9’lik bir kısım ise katılmıyorum diyerek kanaatlerini ortaya koymuştur.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 60,7 gibi büyük bir kısmı kamuoyu araştırmalarının siyasal tercihlerini etkilemediğini ifade etmiştir.
Kamuoyu araştırmalarının siyasal tercihlerini etkilediğini ifade edenlerin oranı ise % 25,5 olarak karşımıza çıkmaktadır.
21- İDEOLOJİSİ NE OLURSA OLSUN REFAH DÜZEYİMİ ARTIRAN PARTİYE OY VERİRİM.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının ideolojisini dikkate almaksızın refah düzeyini artıran partiye oy verip vermeyeceği ölçülmeye çalışılmıştır.
“İdeolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi artıran partiye oy veririm.” önermesine katılıyorum diyenlerin oranı % 25.6, kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı ise % 13.8 olarak ölçülmüştür.
“İdeolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi artıran partiye oy veririm.” önermesine katılmıyorum diyenlerin oranı % 17.5, kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı ise % 33.3 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının yarısından biraz fazlası ideolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi artıran partiye oy veririm.” önermesine karşı çıkmışlardır. Yüzde 40’a yakını ise bu önermeyi desteklemiştir.
22- OY VERDİĞİM ADAYIN ETNİK KÖKENİ ÖNEMLİDİR
Bu soruda Kahramanmaraş halkının oy vereceği adayın etnik kökeninin önemli olup olmadığına ilişkin kanaatleri ölçülmeye çalışılmıştır.
“Oy verdiğim adayın etnik kökeni önemlidir.” önermesine katılıyorum diyenler % 24.3 iken kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 30.5 olarak ölçülmüştür.
“Oy verdiğim adayın etnik kökeni önemlidir.” önermesine katılmıyorum diyenler % 17.2 iken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı % 18.8 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının yarıdan biraz fazlası oy verirken adayın etnik kökenini dikkate alırken, %36’sı etnik kökenin önemli olmadığına işaret etmiştir.
23- OY VERDİĞİM ADAYIN CİNSİYETİ ÖNEMLİDİR.
Bu soruda Kahramanmaraş halkının oy vereceği adayın cinsiyetinin önemli olup olmadığına ilişkin kanaatleri ölçülmeye çalışılmıştır.
“Oy verdiğim adayın cinsiyeti önemlidir.” önermesine katılıyorum diyenler % 10.2 iken kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 11 olarak ölçülmüştür.
“Oy verdiğim adayın cinsiyeti önemlidir.” önermesine katılmıyorum diyenler % 24.4 iken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı % 46.5 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 71 ile büyük çoğunluğu oy verdiği adayın cinsiyetinin önemli olmadığını ifade etmiştir.
24- OY VERECEĞİM PARTİNİN DİNSEL DUYARLILIĞI BENİM İÇİN ÖNEMLİDİR.
Bu soru ile Kahramanmaraş halkının oy verme davranışını etkileyen unsurlar ve oranları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu unsurlardan oy verilecek partinin dini duyarlılığının oy verme davranışındaki etkisi ölçülmek istenmiştir.
“Oy vereceğim partinin dinsel duyarlılığı benim için önemlidir.” önermesine katılıyorum diyenlerin oranı % 34 iken, kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 36.5 olarak ölçülmüştür.
“Oy vereceğim partinin dinsel duyarlılığı benim için önemlidir.” önermesine katılmıyorum diyenlerin oranı % 10 iken, kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı % 12.2 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 70 gibi büyük bir kısmı için oy vereceği partinin dinsel duyarlılığı önemlidir.
25- ÜLKENİN MEVCUT SORUNLARINI ÇÖZECEĞİNE İNANDIĞIM SİYASİ PARTİYE OY VERİRİM.
Bu soru ile Kahramanmaraş halkının oy verme davranışını etkileyen unsurlar ve oranları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu unsurlardan oy verilecek partinin ülkenin mevcut sorunlarını çözeceğine inandığı partiye oy verme etkisi ölçülmek istenmiştir.
“Ülkenin mevcut sorunlarını çözeceğine inandığım siyasi partiye oy veririm.” önermesine katılıyorum diyenlerin oranı % 38.4 iken, kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 40.4 olarak ölçülmüştür.
“Ülkenin mevcut sorunlarını çözeceğine inandığım siyasi partiye oy veririm.” önermesine katılmıyorum diyenlerin oranı % 7.5 iken, kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı % 8.4 olarak ölçülmüştür.
Bu bulgulara göre Kahramanmaraş halkının % 78,8 gibi büyük bir kısmı ülkenin mevcut sorunlarını çözeceğine inandığı siyasi partiye oy vereceğini ifade etmiştir.