Kısa adı İSKEP olan İstihdam İçin Koordinasyon Eğitimi Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda Engelli Hakları ve Erişebilirlik Kent Pratikleri anlatıldı.

Saffron Otel’de gerçekleştirilen toplantı açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmalarında ilk olarak kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İbrahim Ulaş, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını ve engelsiz bir Kahramanmaraş için gayret gösterdiklerini ifade ederek: “Sosyal içerme önceliği çerçevesince Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan İSKEP Projesini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Dezavantajlı gruplardan ‘Engelli Vatandaşlarımız, Yoksul Vatandaşlarımız ve Çalışan Çocukların Aileleri’ne yönelik olarak yürütmektedir.

Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde yaşayan engelli kardeşlerimize daha çabuk ulaşmak, her türlü sosyal ve kültürel taleplerini aktarmak ve çözüm noktasında proje oluşturmak için engelliler Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Engelli vatandaşlarımızın fikir ve düşünceleri ışığında; onların sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, yaşamlarını daha iyi şartlarda ve başkalarına muhtaç olmadan sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanı Züver Çetinkaya ise engelli durumuna ilişkin ülkemiz ve şehrimizden rakamlar vererek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Çetinkaya yaptığı konuşmada: “Türkiye’de yapılan son iki nüfus sayımına kadar bu konuya ilişkin veri toplanmamıştır. Uluslararası tahminlere göre nüfusun %12’si yani yaklaşık 9 milyon kişi engelli olduğu tahmin edilmektedir. En son 2002 de Türkiye’de Engelli Araştırması yapıldı ve şuan Engelli ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Ulusal Engelli Veri tabanı bulunuyor. Buna göre ülkemizde kayıtlı engelli sayısı 2 milyona yakın bir rakam oluşturmaktadır. Bu rakamında yaklaşık yüzde 40 kadın yüzde 60’da erkek nüfusu oluşturmaktadır.

Türkiye’de eğitim düzeyi ve istihdam konularında en az bir engeli olan engellilerden yükseköğretim mezunu olanlarda işgücüne katılım oranı %45 iken istihdam oranı %41;

İlköğretim mezunu olanlarda %39 iken istihdam oranı da %38,0’dır.

İlimiz Kahramanmaraş’ta ise en az bir engeli olan 3 ve daha yukarı yaştaki erkek oranı %8, kadınlarda 7 ve toplamda %8,7’dir. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerindedir.

İşgücüne katılım oranı Türkiye rakamının 1 puan üzerinde olmak üzere %23;  İstihdam oranı Türkiye rakamının 0,8 puan üzerinde olarak %21;  ve İşsizlik oranı da Türkiye rakamının 0,8 puan üzerinde %10’dır.

Eğitim ve istihdam konularında ilimizdeki durum ise; En az bir engeli olan engellilerden yükseköğrenim mezunu olanların işgücüne katılım oranı %59, ilköğretim mezunu olanlarda %43’tür.

İşsizlik oranları ilde en az bir engeli olan yükseköğretim mezunu engellilerde %5 iken, okuryazar olmayan engellilerde %2’dir.

Engelli kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Engelliler Şube Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli ekipler oluşturduk. Bu ekiplerimizden;

Tespit Ekibi; Ev ziyaretleri yöntemiyle engelli vatandaşlarımızın gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması konusunda itina ile çalışmaktadırlar.

Proje Birimi; Her türlü engelli projesiyle ilgili, duyarlı ve gönüllü yurttaşlarımızın önerilerini almak ve projelerde etkin olarak çalışmalarını teşvik etmek.

Psikolojik Destek Hizmetleri Birimi; Engelli ve yakınlarının ilk olarak başvurabilecekleri servistir. Bilgilendirme, danışmanlık, kurum içi ve dışı departmanlara yönlendirme ve bu yönlendirmelerin takibi bütüncül bir sosyal hizmet sisteminin gerektirdiği şekilde bu serviste gerçekleştirilir.

Sosyal Hizmetler Birimi; Sosyal destek hizmetleri kapsamında, engellilerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlayacak sosyal ve mesleki rehabilitasyon çalışmaları yapılır. Sosyal servisçe engelli kişinin yaşam boyu desteklenmesi için aile ve sosyal çevre dinamiklerinin aktifleştirilmesi sağlanır. Ayrıca, engelli bireylerin toplum içinde hareketliliğini sağlayacak sosyal aktiviteler düzenlemektedir.

Sivil Toplum Birimi; Engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra oluşturduğumuz Akü Şarj İstasyonları sayesinde Akülü araç kullanmak zorunda olan engelli vatandaşların, aküsü biten araçlarını şarj istasyonlarının bulunduğu alanlarda kolaylıkla şarj ederek, yolda kalma korkusu yaşamadan günlük işlerine devam edebilmelerini sağlamaktayız.

Engelliler Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Kayıt altındaki engelli kardeşlerimiz ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim, sosyal yardım almak üzere ve iş piyasası vb. konularda İŞKUR, SYDV,  ASPİM ve

Halk Eğitim Merkezleri’ne yönlendirilmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlardan gelen sorulara cevap veren Genel Sekreter Yardımcısı Çetinkaya, engelsiz bir Kahramanmaraş için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise Engelli Bireyler İçin Erişebilirlik Kent Pratikleri konularında  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce Engelli Hakları, İl Sağlık Müdürlüğü’nce Engelliler İçin Sağlık Hizmetleri ve İşkur tarafından da Engelliler istihdamı konularında yapılan sunumlarla katılımcılar bilgilendirildi.

Program süresince Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Birimi’nden İbrahim Latif Aslan konuşmaları işitme engelliler için tercüme etti.