12 Şubat’ın Türkiye’de İstiklal Bayramı olarak kutlanacağını önümüzdeki yıllarda görebileceğimize inanıyorum. 12 Şubat sadece Kahramanmaraş’ın kurtuluş günü olarak kutlansa da olayların tarihi seyri içerisindeki önemi gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacaktır. 2010 yılında 12 Şubat’ın Türkiye genelinde İstiklal kavramının hatırlanması için bir anma günü olarak anılması gerektiğini ifade ettiğimizde henüz istiklal kavramı bu kadar yagın kullanılmıyordu. Gelecek yıllarda bu milletin kendi ruhunu ifade eden “İstiklal” kelimesinin vücud bulduğu ilk zafer olan 12 Şubat birilerinin dikkatini daha fazla çekecektir. Çünkü 12 Şubat Türkiye’nin kuruluş yolunda kazanılan ilk zaferdir.

Sivilleşmenin ön plana çıktığı günümüzde en uygun bayramı 12 Şubat’tır. Çünkü 12 Şubat devletin değil milletin “İstiklal Bayramı”dır. Bireysel inisiyatifle özgürlükleri için savaşan Maraşlı çeteler Dünya tarihinde sömürgeci anlayışa karşı ilk zaferi 12 Şubat’ta kazanmıştır. 12 Şubat 1920 yılında batı medeniyetinin sanayileşme sürecinde olduğu, tüketim toplumunun oluşmaya başladığı yıllardır. Maddeci, materyalist düşünce tarzının zirveye yaklaştığı 1920 yılında Dünya’da bu düşüncelerin modern en ileri düşünce olduğu genelde kanıksanmış ve kabullenilmiştir. Oysa Maraş’ta 1071 yılında Anadolu’ya gelen insanların Anadolu’da var olan kültürlerle kaynaşarak ortaya çıkardıkları bir kültür hâkimdi. Bu insanların kabul ettiği kültür yıllardır pek çok devlet kurmuş ama genelde aynı kültür temelinde yaşamlarını idame ettirmişlerdi. İslam bu insanların ortak diniydi. Ancak 12 Şubat 1920 yılında Maraş’a gelen Cezayirli, Senegalli, Hintli Müslümanlardan farklı bir yorumla bu dinin sancaktarlığına yükselmişlerdi. 12 Şubat 1920 yılına kadar İslam’ın sancaktarlığı adına yedi düvelle savaşmışlardı.

12 Şubat şanlı tarihimizin destansı bir zaferidir. O dönemlerde savaşmış çetelerin şu vasiyeti bizlere hitap etmiyor mu? “Biz ecdadımızın mezarını düşman çizmelerine çiğnetmedik. Siz imanlı nesillerden isteğimiz bizi dua ile hatırlamaktan mahrum bırakmayın!”

12 Şubat İstiklal Savaşının ilk zaferidir. 1. Dünya Savaşında Alman generallerce yönetilen Anadolu askerleri yanlış taktikler sebebiyle mağlup olmuştu. Oysa kendi imkânlarıyla dünya tarihinde emsali görülmemiş bir direniş gösteren Maraşlı ecdadım Fransızları 12 Şubat’ta hezimete uğratmıştır. O Fransız askerleri Almanya’yı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu yenmiş, Dünya savaşının galip askerleri olarak Maraş’a gelmişlerdi. Almanya Fransa’ya açtığı savaşta bataklığa saplanmış ve savaşın sonuna kadar ilerleme gösterememişti. Sivil güçlerle kazanılan 12 Şubat zaferinin benzerini Almanya 1. Dünya savaşında düzenli ordularıyla dahi yaşayamamıştı.

Maraş zaferi ile Dünya’da ilk kez sömürge güçler geldikleri topraklardan silah zoruyla çıkmak zorunda kalmışlardı. 12 Şubat zaferiyle birlikte Yıllardır deniz aşırı ülkelerde bile bir avuç askerle sömürge yöneten Fransa, İngiltere için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Sömürgeci batılı güçlerin yenileceği 12 Şubat zaferiyle tescillenmiş oldu.

12 Şubat zaferiyle başlayan İstiklal Savaşı sonucunda bu topraklarda özgür insanlar yaşamaya başlamıştır. İşte 12 Şubat; kadın- çocuk, yaşlı- genç, Türk- Kürt, Alevi-Sünni diye ayrılmaya çalışılan bir milletin top yekûn direnişiyle kazanılan bir zaferdir. Aslında hepsinin ‘bir’ millet olduğunu gösteren önemli bir zaferdir.

Allah(C.C.)’a emanet olun.