İstihdam için Eğitim ve Koordinasyon Projesi (İSKEP) kapsamında gerçekleştirilen “Kahramanmaraş İşgücü Piyasası Analizi”nin sonuçları 27 Haziran 2015 tarihinde açıklandı.

Saffron Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Züver Çetinkaya, Murat Demir, Hüseyin Ağır, Özel Kalem Müdürü Adnan Alagöz, Basın yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Mustafa Semerci, Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam, Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kıraç Keleş, İSKEP Teknik Destek Ekibi, İstihdam Kilit Uzmanı Cleofe Guardigli ve basın mensupları katıldı.

İftar yemeğiyle birlikte gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak söz alan Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kıraç Keleş, İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi’nin Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlandığını söyledi.

Keleş, projenin Türkiye’de sosyal içermenin gelişimine katkı sunulması, toplumun tüm kesimlerinin içeren bir iş gücü piyasasının oluşturulmasına destek sağlanmasında yerel yönetimlerin etkilerinin arttırılması ve yerel düzeyde sosyal uyum ve iyi yönetişimin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde aydan beri devam eden İSKEP’in basın bilgilendirme semineri için bir araya geldiklerini ifade etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Çetinkaya; “Büyükşehir Belediyesi olarak ortağı olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuz proje kapsamındaki faaliyetler ile kentimizdeki dezavantajlı bireylerimize daha bütüncül ve daha kaliteli hizmet sunmayı planlıyoruz.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak proje kapsamında engelli vatandaşlarımıza, yoksullarımıza ve yoksulluk riski altında olan vatandaşlarımıza ve çalışan çocukların ailelerinin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını hedefliyoruz.

Bu hedefimiz doğrultusunda proje uzmanlarımız ile birlikte Kahramanmaraş’taki iş gücü piyasasının net bir resmini çizmek üzere bu sene başında bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla dezavantajlı bireyler açısından işgücü piyasasının durumunu ve beklentilerini anlayabileceğimiz bir analiz ortaya koymayı hedefledik. Bu akşamki toplantımızda işte bu analizin ilk bulgularına birlikte bakacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Son olarak kürsüye gelen İSKEP İstihdam Kilit Uzmanı Cleofe Guardigli ise tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmasında Kahramanmaraş il genelinde yapılan çalışmalar sonucu oluşan analizi paylaştı.

Uzman Guardigli; “ Kahramanmaraş İş gücü analizi Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla odak grup toplantıları, işveren görüşmeleri ve istatistiki verilerin toplanması ile yürütülmüştür. Bu görüşmeler ve toplantılar neticesinde İSKEP Teknik Destek Ekibi uzmanları tarafından Şubat ‘te tamamlanmıştır.

Analiz sonuçlarının kamuoyuna duyurulması adına bugün yapılan toplantının ardından Ekim-Kasım 2015 döneminde paydaşlarla yapılacak toplantılarda alınacak geri bildirimler doğrultusunda raporlar güncel hale getirilecektir. Bu toplantılarda il düzeyinde en fazla talep gören üç meslek alanı belirlenerek bu alanlarda 30 kişi eğitilecektir”  dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi ve katılımcılardan gelen sorulara yanıtlar verildi.

_HMK4006 _HMK3989 _HMK3994 _HMK4003