Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında toplanan meclis, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.  Gündem maddelerinin okunduğu toplantıda şu maddeler karara bağlandı:

Ferhuş mahallesi Karacasu Toki Konutlarının Muhtarlığının ayrılması teklifi, görüşülmek üzere komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Taşıt alımı için Belediye Başkanı Necati Okay’a yetki verilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

İdari ve kesin hesabın görüşülmesi teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Teşkilat yönetmeliğinin kabulü teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Mülkiyeti belediyemize ait hisseli parsellerin satışı oybirliğiyle kabul edilmiştir.

İmar plan tadilatlarının görüşülmesi teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Mülkiyeti belediyemize ait bahse konu parselin Emniyet Müdürlüğüne tahsisi hususunun görüşülmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Belediyemizin Ramazan ayında gerçekleştireceği etkinlikler ve yardım programı kültür ve sosyal işler komisyonunda görüşülmesi için yazının meclise havalesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Belediye hissesinin maliye hazinesi adına devir edilmesi hususunun belediye meclisince görüşülerek bir karar alınması hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yenişehir 108 ada 5 nolu parsel terk fazlası yer hakkındaki dilekçesine bahsi geçen konu ile ilgili belediyemiz meclisince görüşülerek alınan karar oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Yenişehir 108 ara 10 ve 11 nolu parsel terk fazlası yer hakkındaki yazı belediyemiz meclisince görüşülerek alınan karar oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Çöp konteyneri fiyat belirlenmesi kararı oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Plan bütçe komisyonuna havale edilen “Halihazır harita kontrol ve onay ücreti beher m2 bedeli” belirlenmesiyle ilgili komisyon kararı oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Başkan Okay, oturuma 11 Mayıs 2015 tarihinde saat 10:00’da toplanmak üzere ara verdi.