Çanlar Herkes İçin Çalıyor.
Yüreğiniz Yetiyorsa Gereğini Yapın.
Elbistan’daki içme suyu şehir şebekesine norovirüs adında bir mikrobun bulaşmasından sonra 45 bin kişinin etkilendiği olayda günah keçileri bulundu.
KASKİ Genel Müdürü Mustafa Altunok ile Elbistan Şube Müdürü Doğan Soner Demirci görevden alındı.
Sorun çözüldü problemler ortadan kalktı mı?Elbetteki hayır.Bu kuyuları zamanında yapan her kimler varsa ve bu kuyuların kirlenmesine sebep neyse ve kimlerse bunlar hakkında işlem yapılmayacak mı?Kamuoyunun bu konularda aydınlatılması gerekmektedir.

Gelelim bu olayın Kahramanmaraş versiyonuna.
Erkenez ve Aksu çayı üzerinden Sır barajına atıklarını boşaltan boya fabrikalarının yıllardır çevreyi kirlettiğini görmüyorlar mı?
Bu çayların Sır barajına kadar geçtikleri güzergahta kaç içme ve sulama suyu kuyuları var?
kaç yüz tane tarla, bağ, bahçe bu suyla sulanıyor biliyor musunuz?
Tabi ki biliyorsunuz.
Defalarca yayın yaptık. Arıtma tesisleri yapılması gerektiğini zaten biliyorsunuz.
Birçok fabrikanın Çed raporunun olmadığını da biliyorsunuz ama önlem almıyorsunuz,almadınız.
Kumaş fabrikalarında kullanılan boyar maddeler ağır metal içeriklidir ve kanserojen etki yapar.
Sır barajının balığını artık kimse yemiyor.
Bölgede hayvancılık ve çiftçilik yapan insanların derdini hiç dinliyor musunuz?Bölgede ekolojik denge etkilenmedi, öldü.
Daha sır barajından Akdeniz’e kadar nereler etkileniyor varın hesabını siz yapın.
Problem Elbistan’daki gibi ishal,ateş,baş dönmesi yapmayacak.
İnsanlar kanser olacak ve tüm geleceğimizi etkileyecek.
O zaman kim istifa edecek veya kimi görevden alacaksınız?
Burada artık kızılderili atasözünü yazmak gerek.

“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.”