Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, ülkemizde tarımsal öğretimin başlamasının 175. Yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, yayımladığı açıklamasında; “Halkalı Ziraat Mektebinde başlayan tarımsal öğretim serüveni, bugün birçok ilde açılan Ziraat Fakülteleri ile devam etmektedir. 1846’dan bu yana devam eden 175 yıllık köklü, tarihsel geçmişe sahip bir mesleğe mensup olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Dumlupınar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

DÜNYADA GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ

“Dünyada gıda güvenliği ve güvencesinin dengeli, sağlıklı, kendine yeter kaliteli gıda üretimi ve üretim alanına sahip çıkma temeline dayandırılmaktadır. Tarım alanlarımıza eskisinden çok daha katı bir şekilde korumalıyız, savunmalıyız.

DÜNYA’DA YAŞANAN SALGIN

Son bir yıldır içerisinde bulunduğumuz dünya çapındaki salgın da bir kez daha tarımsal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. Salgın döneminde tarımsal üretimin dolayısıyla gıda güvencesinin sağlanması için çiftçilerimiz, Ziraat Mühendisi meslektaşlarımız büyük bir özveri ile çalışmışlardır.

TARIMSAL ÜRETİMDE KENDİ KENDİNE YETMESİ GEREKEN BİR ÜLKEYİZ

Bugün dünyada ve ülkemizde, hızla artan nüfusun beslenmesi üretim alanlarını artıramadığımıza göre, öncelikle korumakla ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasıyla sağlanabilir. Yeterli tarımsal üretim ile birlikte kaliteli, sağlıklı ürünlerin üretimi de önemlidir. Tarımsal üretimde kendi kendine yeter bir ülke olabilmek ve Tarımsal üretim çalışmalarının bilimsel yöntemlere dayandırılması için bu konularda öğretim görmüş, nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. Yani iyi yetişmiş meslek elemanlarının Ziraat Mühendislerinin olması ve bunların doğru bir şekilde istihdam edilmesi gerekmektedir.

Ziraat Mühendisleri ülkemizdeki tarımsal potansiyelin gelişmesi, tarımsal üretimde bilimsel tekniklerin egemen kılınması ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi yolunda çok önemli katkılar sağlamıştır. Ülkemizde tarım sektöründe meydana gelen teknolojik ve bilimsel yenilikler, çiftçimize ve üreticimize Ziraat mühendisleri tarafından ulaştırılmıştır. Tarımsal işletmeler, geleneksel yetiştiricilik yöntemlerinden, modern yetiştiricilik tekniklerine doğru hızla ilerlemiş, böylece birim alandan elde edilen ürün ve verim artmıştır.

KAHRAMANMARAŞ’TA TARIMSAL ÜRETİM

Ceyhan nehrinin oluşturduğu barajları ve suladığı bereketli toprakları ile Kahramanmaraş önemli bir tarımsal üretim merkezidir. Özellikle Su ürünleri üretiminde Dünya sıralamasına giren, ihracatta Türkiye birincisi olan bir holdinge sahiptir. Elbistan ilçesinde bulunan Şeker fabrikası tarımsal, lojistik ve teknik personel istihdamı, şeker pancarı üretimi, şeker yan ürünleri küspe, melas ve buna bağlı olarak üretilen etanol ve diğer ürünler ile çok önemli bir tarım tesisidir. Yine Kahramanmaraş sarımsak, çerezlik ayçiçeği, şeker pancarı, cin mısırı, kırmızıbiber ve kayısı üretiminde Türkiye’de söz sahibi bir tarım şehridir. Bu zenginliklerimizi, korumalı sahip çıkmalı ve gelecek nesillere miras olarak bırakabilmeliyiz.