Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Kadir Gülkesen: “Mültecilerin hepsi iş yapmıyor olarak görülüyor. İçerisinde gerçekten yatırımcısı, zanaatkârı, tornacısı, kalıpçısı var. Dolayısıyla bunların gerçek hayata, üretime geçişleri de önemli” dedi.

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), GAP, İŞKUR, DOĞAKA Göç İdaresi, KMTSO ve iş adamlarının katılımı ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında, kentin ekonomisi, istihdam yapısı ve Suriyeliler konusu hakkında bir çalıştay gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan GAP İdaresi Özel Sektör ve Girişimcilik Koordinatörü Ahmet Tokdemir, Suriyeliler konusunda Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te projelerinin olduğunu, Hatay ve Kahramanmaraş’ın da bu çalışmaya dahil edildiğini söyledi.

Tokdemir: “Önceki gün ilk toplantımızı Hatay’da gerçekleştirdik. Ülkemizde resmi rakamlara göre 2,5 milyon gayri resmi rakamlara göre 3 milyon mülteci var. Hem kendi piyasamıza yönelik hem de onlara yönelik negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik bir takım planlar yapıyoruz. Değer zincirini geliştirici faaliyetlere bu dönmede yöneliyoruz. Çalıştayların ana sebebi bu. Özellikle Kahramanmaraş ilinde bu riski azaltılacak neler yapılabilir, değer zincirlerini hangi alanlarda oluşturabiliriz, daha çok istihdam sağlayıp bu riski en aza indirmek için fikir alışverişi yapalım” dedi.

ELİNDEN İŞ GELENLER VAR

“Başlangıçta Suriyeli misafirlerimizin kalıcı olacakları kesin değildi. Şimdi ise süre belirsiz, bazıları da gerçekten kalıcı olacak diyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Kadir Gülkesen, “Dönmüş olsa bile misafir olmaktan çıkacak. Suriyelilerin ülkeye de önemli yükleri var. Bu yükleri azaltmak lazım. Bunun için de hayata kazandırmak lazım. Bu yönüyle uzun süreden bu yana bakanlığa müracaatta bulunuyoruz. İstihdamın yolu açılsın, biz bunları istihdam edelim, devletin yükü azalsın. Misafirlerimizin arasında farklı sektörlerde yetenekli olan insanlar var. Tabi mültecilerin hepsi sanki orada bir şey yapmıyor da burada yeniden meslek öğretmemiz gereken, hayat tarzını yeniden oluşturmamız gereken insanlar değil. İçerisinde gerçekten yatırımcısı, zanaatkârı, tornacısı, kalıpçısı var. Dolayısıyla bunların gerçek hayata üretime geçişleri de önemli.

EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Meslek sahibi olanların istihdam edilmesi için Hükümetimizin bir çalışması var. Çalışmayan Suriyeliler için doğru yönlerde eğitim verilmesi gerek. Okullar açılıyor, çocuklara eğitimler veriliyor. Büyük yaştaki mültecilerin doğru meslek alanlarına yönlendirilmeleri, sektörlere dağılımına göre eğitimlerine yön vermeleri gibi sorumluluğumuz var. Kahramanmaraş’ta elimizden geleni yapıyoruz. Şikayet noktasında bizde şikayet yok. Sonuçta biz misafir ağırlıyoruz. Kahramanmaraş’ın yapısı gereği de, buna itiraz edecek bir kent değil. Biz de üzerimize düşeni yaparız” dedi

KALMAYA MECBUR OLDULAR

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Akif Gölcü, Suriyeli misafirlerin uzun süre burada kalmaya mecbur olduğunu ülkelerindeki savaşın bitmediğini belirtti. Devletimizin her türlü olanağı sağladığına değinen Gölcü şunları dile getirdi: “ Suriyeliler aslında misafir olarak gelip, uzun süre kalma mecburiyetinden dolayı bir sorun yaşandı. Hep gidecek, misafir olarak kabul ettik ama 4-5 yıl içerisinde maalesef ellerinde olmayan sebeplerden ötürü gidemediler. Belki bundan sonra bu memleketin misafiri değil ev sahibi olma noktasına gelecekler.

İSTİHDAM KONUSUNDA KAHRAMANMARAŞ ŞANSLI YENİ OSB’LER AÇILIYOR

İstihdam konusunda Kahramanmaraş için Suriyelilerin gelmesi negatif değil pozitif bir gelişme. Çünkü Kahramanmaraş’ta sanayi son yıllarda olağanüstü gelişme gösteriyor. Yeni yapılacak OSB’ler ile de istihdam yönüyle gelecek vaat ediyor. Bunu da karşılamak için bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Bizim personelimiz, bunlar arasında bakıldığı zaman Suriyelilerin gelmesi ile negatif bir etki yaratmayacağına inanmıyorum. Dün akşam Bakanlar Kurulunda görüşülen Suriyeliler konusu istihdam seviyesini yüzde 10 olarak sınırlanması hiç kimseyi ne çalışanı, ne iş vereni ne de işletmedeki uyumu rahatsız etmeyeceği kanaatindeyim. Suriyeli kardeşlerimiz 4-5 yıllık süre içerisinde uyum ve yaşam yönüyle iş yönüyle ve din yönüyle yavaş yavaş alıştılar. Biz de onlara alışıyoruz. Zaten kalpler gönüller bir. Burada hiçbir olumsuzluk olmaz. Ülkemizde biz Suriyeli kardeşlerimize zaten bakıyoruz. Ülkemizde misafir olan Suriyeliler için sağlık, güvenlik, eğitim hizmetleri gencinden yaşlısına kadar sağlanıyor.”

Toplantıda, Kahramanmaraş’ın gelişme eksenleri ve sektörel istihdam potansiyeli konusunda sunumlar ve görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler Yatırım programı UNDP’den Güray Balaban, Filiz Hösükoğlu, Hamit Doğan, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Kadir Gülkesen, KMTSO Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Akif Gölcü ve FürkanBayazıtMckinsey Danışmanlık firmasından Ercan Balkoç ve Osman Ali Öztürk, GAP İdaresi’nden Ahmet Tokdemir ve Hakan Yıldız, KMTSO Genel sektereteri Akif Pakdil ve KMTSO Kurumsal İletişim Müdürü Eyyup Ozan katıldı.

UNDP KİMDİR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı oluşturmak için kurduğu bir programdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanarak, insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlar. UNDP, bu amaç doğrultusunda hükümetler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve iş çevreleri ile işbirliği yaparak kalkınma çalışmaları yapar.