KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük, kırsaldan şehre göçün önlenmesin de TKDK’nın verdiği hibelerin stratejik rol oynayacağını belirterek, “Türkiye’de önemli bir sosyal sıkıntının temelden çözümü ile ilgili ciddi bir destek mekanizmasıdır” dedi.

 

TKDK yatırım destekleri bilgilendirme toplantısı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Geniş katılımlı gerçekleşen toplantının açılışını yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde kırsal kalkınma en önemli ortak politikalardan birisi olduğunu söyledi.

SORUN İÇİN KESİM ÇÖZÜM

“Türkiye artık kırsal kalkınmasına büyükşehirlerle, kırsal ve kent arasındaki uçurumun kapanmasına ciddi anlamda katkı sağlıyor” diyen Karaküçük, “Bir çoğumuz gördük; Avrupa ve Amerika’da, büyükşehirler gelişmiştir. Kırsala gidildiği zaman kırsal da ayrı bir gelişmişlik vardır. Sanayi alanlarının dışında hayvancılık, tarım, yayla turizmi gelişmiştir. Avrupalı ve gelişmiş ülkeler, kırsalda yaşayan vatandaş büyükşehirde yaşamaya ilgi göstermiyor. Yaşadığı yerde mutlu olarak geçimini sağlayabiliyor. Bulunduğu yerin doğal imkanlarını ve doğal kaynaklarını yatırıma ve üretime dönüştürüp ihracat yapıyor. Sonuç olarak ülkede sosyal denge oluşuyor. Maalesef biz bunu geçmişte sağlayamadık. İnsanlar tamamen, şehirlere oradan da büyükşehirlere göç ettiler. Bu alt yapıyı kuramadığımız için insanlar bunu da özendirici olarak görmeye başladı. Uygulanan bu programlar, Türkiye’de önemli bir sosyal sıkıntının temelden çözümü ile ilgili ciddi bir destek mekanizmasıdır. Kırsal kalkınmanın Türkiye geneli rakamlarına baktığımız zaman Kahramanmaraş, Türkiye ortalamasının üzerinde, ama iklimi ve coğrafyasıyla daha da yukarıda olması gerekir” dedi.

SANAYİCİYE VERİLEN ELEKTRİK DESTEĞİ KADAR HİBE VERİLMİŞ

Başkan Karaküçük, TKDK hibelerinin miktarını sanayicinin 5084 Sayılı Kanun ile verilen bir yıllık elektrik desteği ile aynı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ta kırsal kalkınma yatırım miktarı 234 milyon TL. Bununla ilgili 69 milyon TL hibe ödemesi yapılmış. Bu rakam Kahramanmaraş’ın önemsediği 5084 sayılı teşvik yasasında devletin sanayiciye elektrik kullanımında verdiği yüzde 50 indirimin bir yıllık bedelidir. Bu çok büyük bir rakamdır, şehre giren bu kaynak şehre sağlanan bu katkı 5084 sayılı sanayiye verilen, yaklaşık 130 bin kişilik istihdam sağlayan şu anki sanayi grubunun almış olduğu enerji indiriminin bir yıllık katkı bedelidir”

DAHA ÇOK FAYDALANMALIYIZ

Karaküçük şöyle konuştu: “Kırsal kalkınmadan yaralanacak Karadenizli bir insan ne kadar faydalanabilir. Her tarafı dağ. Düz arazi yok, tarım çok sınırlı bir alan içerisinde yapılıyor. Dolayısıyla sadece o bölgede arıcılık, yayla turizmi yapılır. Çok fazla imkanlar yeterli değil. Konya ve iç Anadolu bölgesine bakıldığı zaman çok zengin bir ovası var, yeterli suyu yok. Kahramanmaraş’ı değerlendirdiğimiz zaman dağımız var. Ahır Dağına, Göksu’ndaki dağlara, Elbistan’daki dağlara bakın. Bu dağlarda kırsal yatırım yapılabilir. Ovalarımız var, bereketli topraklar var. Bu bölgelerde tarım ve hayvancılık adına her şey yapılabilir. Bugün dünyanın çok önemsediği su kaynakları bakımından Türkiye’de 3’üncü büyük havzaya sahip Kahramanmaraş. Su ile birlikte burada balıkçılık, balık işleme tesisleri ve paketleme tesisleri kurulabilir. Her türlü coğrafyası buna müsait. 42 il içerisinde doğal altyapı olarak diğer şehirlerden üstün olmamız dolayısıyla desteklerden çok daha fazla istifade edebilme imkanına sahibiz.

ÜLKENİN FERAHI İÇİN

Şehrin kırsalındaki insanlar, kasabasında küçük yerleşim yerinde olan insanlar, istihdamı oluşturur. Kendi iş imkanları ve kendi geçim imkanlarını bulundukları yerlerde sağlayabilirlerse aynı zamanda mutlu olurlar. Bireylerin mutlu olması demek toplumların mutlu olması demektir. O bölgedeki mutluluk gerek ekonomik gerekse sosyal huzur ilçeye, şehre ve ülkeye yansır. Kırsalın kalkınması demek, ülkenin kalkınması demektir. Kırsal kalkınmanın vermiş olduğu destek ve teşvikleri hem ülkemiz adına hem Kahramanmaraş adına çok önemli buluyorum. Kırsal Kalkınmayı gerek koordinatörlüğümüz nezdinde gerek ise Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın eğitim seminerleri neticesinde özendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da kırsal kalkınmaya daha büyük talepler götürelim. Türkiye ortalamasının kat ve kat üzerinde imkanları şehrimize kendi beldelerimizde getiririm. Bu şehrimiz adına çok büyük bir kalkınma olur”

TKDK Kahramanmaraş il Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, “IPAD programı tüm Türkiye’de uygulanan bir program değil. Sadece 42 ilde uygulanan bir sistem. Avrupa Birliği destekleri ile yürüyen bir program. Programın ilk zamanları 2007- 2013 yılları arasında gerçekleşti. 2013 yılı Avrupa birliği tarafından tüm ülkelere tanınan 2 yıllık ek süre ile 2015 yılına kadar uzadı. Bu programı başarı ile uyguladık. Birinci programda ülkemize tahsis edilen tüm fonların tamamı kurumumuz tarafından kullanılmıştır” dedi.

TKDK Uzmanı Fırat Karaköy ise TKDK 2016 Destek Programları Sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşmalar sonrası TKDK desteklerinden yararlanmak isteyen kişilere, danışman firmalar ile yüz yüze görüşme imkanı sağlandı.