Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri ve Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takip sisteminde aile hekimlerine yönelik nöbet uygulaması getirmeye çalıştığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile aile hekimleri arasında nöbet yönetmeliğinin ardından, buzdolabında saklanan aşılar nedeniyle yeni bir tartışma alevlendi. Halk Sağlığı Müdürlüklerinin, Aile Sağlı Merkezlerine gönderdiği aşıların 1-2 derecelik ısı kaybı nedeniyle bozulması bu merkezlerdeki hekimlerin soruşturma geçirmesine neden oldu. Bu durum Sağlık Bakanlığıile aile hekimlerini yeniden karşı karşıya getirdi.

Aşıların devlete ait olduğunu, korumasını da devletin sağlaması gerektiğini savunan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri ve Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Bakanlığın aşı dolabı yerine nofrost buzdolaplarını tercih ettiğini belirtti. Aile hekimlerinin buzdolabı için nöbet tutmasına kesinlikle karşı olduklarını bildiren Tiyekli, “Aile hekimlerine aşı takip sisteminde nöbet getirilmeye çalışılıyor. Aile hekimlerine aşı saklaması için uygun olmayan nofrost buzdolaplarını aldıran idare, Sağlık Bakanlığı şimdi bu aşılar için de, uygun olmayan buzdolapları için de aile hekimlerinin nöbet tutmasını istemektedir, biz buna kesinlikle karşıyız. Bu aşılar devletindir, korunması da devlete aittir. Bize zamanında nofrost buzdolaplarını aldırmayıp gerçekten aşı dolapları alınsaydı bugün böyle bir sorun olmazdı. O yüzden bu sorunu Sağlık Bakanlığı’nın çözmesi gerekir.” dedi.

“AİLE HEKİMLERİNİN YÜZDE 70’İ MESLEKTEN ATILABİLİR”

Türkiye’de sağlık sisteminin kilitlenmeye doğru gittiğini ifade eden Tiyekli, aile hekimlerine yılın ilk 4 ayı için her ay 5 ceza puanı verilmekte iken mayıs ayı itibari ile her ay 20 ceza puanı verilmeye başlandığını anımsattı. Bu durumun ağustos ayı itibarıyla aile hekimlerinin yüzde 70’ini meslekten atılma gerçeğiyle yüzleştirdiğini vurgulayan Tiyekli şunları kaydetti: “Maalesef Türkiye sağlık sisteminde bir kilitlenmeye doğru gitmektedir. Şu an Türkiye sağlık sisteminin yarısından fazlasının yükünü çeken aile hekimliği sistemi yakında personelsiz kalacaktır. Türkiye’de kişisel bir proje olarak başlayan Aile Sağlığı Merkezlerinde nöbet uygulaması kötü sonuçlara doğru gitmektedir. Türkiye’deki aile hekimlerinin yüzde 70’i meslekten atılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Sağlık Bakanlığıdaha önce getirdiği Aile Sağlığı Merkezlerindeki nöbet uygulamasını hayata geçirebilmek için ceza puanlarını 5’ten 20’ye çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak ağustos ayındaTürkiye’deki aile hekimlerinin yüzde 70’i 100 ceza puanına ulaşacaktır. 100 ceza puanına ulaştığı zaman bu kişilerin aile hekimliği sistemi dışına çıkması gerekmektedir. Yaklaşık 30 bin kişinin aile hekimliği sisteminin dışına çıkması demek Türkiye’deki sağlık sisteminin durması demektir. Temmuz sonu ile sözleşme iptal sınırına gelen çalışan sayısı toplam çalışanların yüzde 50’si ile yüzde 75’i arasındadır. Sağlık Bakanlığı eğer mevzuatı uygulayacaksa Türkiye’de görev yapan yaklaşık 44 bin aile sağlığı çalışanından 30 bin civarındakinin sözleşmesini fesh etmek zorunda kalacaktır. Bu sadece kişisel bir projedir, hiçbir bilimsel verisi ispatlanamamıştır. Halk için hiçbir faydası, değeri yoktur. Biz bu konuda çalışmalar yaptık, Sağlık Bakanlığı’ndan cumartesi günleri Aile Sağlığı Merkezlerinin başvuru oranlarını istedik, bizden gizlenmektedir.”

“SEÇİM DÖNEMİNDE ÇIKARTILAN GENELGE KIRSAL KESMİN SAĞLIK HİZMETİNİ SABOTE ETTİ”

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun seçim döneminde çıkardığı bir genelge ile kırsal kesimin sağlık hizmetlerini sabote ettiğini savunan Tiyekli, “Bilindiği üzere seçim döneminde oluşan yönetim boşluğunda bir oldu bittiye getirilerek kırsal kesim için hayati önemi haiz olan Gezici Sağlık Hizmetleri için ayrılan parada kesintiye gidilmişti. Entegre sağlık hizmeti veren aile hekimleri birimlerinin ücretleri de dondurulmuştu. Kırsal kesmin sağlık alma hizmetlerini, hakkını yok saymıştır. Aile hekimlerinin gezici hizmet adı altında verdiği hizmetleri sabote etmiştir. Aile hekimlerine adeta gezici hizmet yapmayın denilmektedir. Halkımız bunun zararlarını bir iki ay içerisinde görmeye başlayacaktır. Bundan sonraKahramanmaraş’ın Bertiz’indeki vatandaşlarımız daha az sağlık hizmeti alacaktır. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz; eğer aile hekimleri sizinle daha az ilgileniyorsa bunun sebebi aile hekimleri değil bu mevzuattı çıkartan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’dur.” açıklamasında bulundu.

“BİR AYDA 7 DAVA KAZANDIK”

Aile hekimlerine acil nöbeti ve adli nöbet uygulaması nedeniyle Kahramanmaraş’ta açılan davalarda son bir ayda 7 mahkeme kazandıklarını dile getiren Tiyekli şöyle konuştu: “Biz açtığımız davaları kazanmaktayız. Örneğin geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş’ta 7 davayı birden kazandık. Tüm Türkiye’de davaları kazanmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı inatla bu işi devam ettirmeye çalışmaktadır. Bakanlığın bu tavrı yüzünden yerel sağlık idarecileri de garip uygulamalara imza atmaktadırlar. Acil nöbetleri yasak olmasına rağmen nöbet yazılmaya devam edilmektedir. Sadece aile hekimlerine baskı yapmak amacıyla, korkutmak amacıyla Türk sağlık sistemine ihanet olan bu nöbet sisteminin sonunda çözüleceğine inanıyoruz.”