Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 3 yeni buğday çeşidi geliştirildi.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da tarımsal araştırma ihtiyacını karşılamak için kurulan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bugüne kadar soyadan ayçiçeğine, buğdaydan pamuğa kadar yaklaşık 73 çeşit yeni tür geliştirildi.

Enstitüde son olarak “Candaş”, “Ekinoks” ve yüksek protein değerine sahip “Günberi” buğday çeşitleri geliştirildi. Böylece enstitü tarafından bugüne kadar tescillendirilen buğday çeşidi sayısı, 17’si ekmeklik, 7’si  makarnalık olmak üzere 24’e ulaştı.

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bölge ve Türkiye çiftçisine hizmet verdiklerini söyledi.

Tarımda artık verimliliğin ön plana çıktığını ifade eden Çil, bu amaçla hastalıklara dayanıklı ve yüksek verime sahip yeni çeşitler geliştirdiklerini anlattı.

Buğday, nohut, ayçiçeği, yer fıstığı, pamuk, yem bitkileri, mısır ve bir çok tarla bitkilerinde ıslah çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çil, şöyle konuştu:

“Son dönemde hastalıklara dayanıklı, yüksek kaliteli ve protein yönünden zengin üç buğday çeşidi geliştirdik. Bunlar tabi ki hem verim hem kalite yönünden daha iyi ürünler. Bizim çeşitlerimiz iç pazarda yoğun bir şekilde satılıyor. Türkiye’de ekilen buğday çeşitlerinin yüzde 15’i bize ait. Yöremizde ise bu oran yüzde 80’e ulaşıyor. Bu çeşitlerin satışları ve kullanımları nedeniyle kurum olarak Gayri Safi Milli Hasıla’ya yıllık yaklaşık 100 milyon lira katkımız oluyor.”

Çil, tarımsal Ar-Ge’nin pahalı ve uzun bir süreç olduğunu, bu çeşitlerin geliştirilmesinin yıllarca sürdüğünü kaydetti.

Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı Serin İklim Tahılları Şube Şefi Nazım Dinçer de enstitünün 1980’den beri buğday ıslahı yaptığını belirtti.

Türk tarımına kazandırdıkları buğday çeşitlerinin Mardin’den Rize’ye kadar her yere ekilebildiğini vurgulayan Dinçer, “Bugüne kadar geliştirdiğimiz buğday çeşitlerinden 15’ini özel sektöre devrettik. Bunlar her sene ilgili firmalar tarafından üretilmekte, üretildikten sonra da satılan miktarın belli bir kısmı Ar-Ge’ye katkı olarak kurumumuza yatırılmaktadır” dedi.