Özel Sular Hayat Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Zekeriya BÜYÜKDERELİ, çocuklarda Grip mikrobu ve Covid birlikteliğine dikkat çekti. Büyükdereli, Her sonbaharda özellikle çocukluk çağında burun tıkanıklıkları, viral kaynaklı nezleler ve alerji mevsimi nedeniyle de alerjik burun tıkanıklıkları yaşanır. Bunlar Covid’le çok karışır.