ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, Afşin- Elbistan Termik Santrallerinin 2,5 yıl daha filtresiz çalıştırılacak olmasıyla birlikte bölgede bir yol ayrımına gelindiğini, ya insan ve çevre sağlığının ya da beraberinde ölüm getiren, çevreyi katleden elektrik üretiminin tercih edilme noktasına gelindiğini söyledi.

Termik Santrallerin bacalarına filtre takma yükümlülüklerini 2.5 yıl erteleyen kanun maddesinin Meclis Genel Kurulunda AK Parti ve MHP Milletvekillerinin oyları ile yasalaşmasından sonra Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar konu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Başkan Dumlupınar, açıklamasında gelinen noktada Afşin-Elbistan bölgesinde artık yaşam şartlarının ortadan kalktığını hava kirliliğinin artık içinden çıkılmaz bir hâl aldığını, sadece insanların havasının kirlenmediğini, su kaynaklarının, tarım alanlarının da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bölgenin önemli bir yol ayrımında olunduğunu, ya insan sağlığı, çevre ve tarımın seçileceği, ya da kömür, kanser ve elektriğin seçileceğini belirten Dumlupınar; “Hurman Çayı Projesi! İle de artık çemberin iyice daraldığını, kömür havzasının üzerine yeni kurulması plânlanan sayısı onlara ulaşacak termik santraller ve kömürün daha kolay çıkarılması için susuzlaştırılan bir ova söz konusu” dedi.

Dumlupınar, dünyanın her yerinde artık insan hayatına ve doğaya zarar vermeyen yöntemlerle enerji üretildiğini, yaşanılabilir bir çevre için yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarımın artık olmazsa olmaz olduğunu da vurgulayan Başkan Dumlupınar; “Elektrik enerjisinin bölgenin tarıma elverişsiz arazileri üzerine kurulacak rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri ile de karşılanabileceğini böylelikle hem tarım arazilerimizin korunacağı hem su kaynaklarımızın ezelden beri nazlı nazlı akışının devam edeceği hem de çevre sorunlarının ortadan kalkacağını” söyledi.

Dumlupınar, İnsan kullanımı için üretilen bir enerjinin, insanları kanser etmesine göz yumulmasının çok ciddi bir çelişki olduğunu, Elbistan Ovasının tarım ve su kaynakları ile de ciddi katma değer ürettiğini ve sürdürülebilir olduğu için termik santralden daha faydalı olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Dumlupınar sözlerini “Yaşanılabilir çevre, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım” diyerek bitirdi.