Ülkemizde pandemi sürecinin başladığı 11.03.2020 tarihinden itibaren bugüne kadar hayvan sağlığı açısından salgın hastalıklarla mücadele hiçbir aksamaya mahal vermede devam etmiş olup bu kapsamda ilimiz genelinde

121.432 şap aşısı,

115.344 LSD aşısı,

32.563 koyun keçi vebası aşısı yapılmış

77.012 büyükbaş, küçükbaş tanımlanmış ve sağlık taramasından geçirilmiştir.