04 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.30’da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen yeni yılın ilk toplantısına meclis üyeleri, ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salona alındı.

Meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

İlanen duyurulur.

Belediye Meclisi Toplantı Gündemi:

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.

2- 2021 Mali Yılı için Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi teklifi.

3- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinin görüşülmesi teklifi.

4- 2021 yılı içerisinde çalıştırılmaya devam edilen ve ihtiyaç halinde çalıştırılabilecek tam

zamanlı sözleşmeli personellerin aylık ücretlerinin belirlenmesi teklifi.

5- Belediyemiz zabıta personellerinin 2021 Mali Yılı maktu fazla çalışma ücretlerinin

görüşülmesi teklifi.

6- Pandemi sebebiyle 2021 yılına sarkmış olan mal alım ve yapım işlerinin yıllara sari olarak yapılması teklifi.

7- Mülkiyeti belediyemize ait olan hisseli ve tam parsellerde kayıtlı taşınmazların satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2021 gelir tarifesinde değişiklik yapılması teklifi

9- Pandemi süreci kapsamında belediyemize ait olup kiraya verilen taşınmazların faaliyet

durumuna göre kirada gerekli indirim ve süre uzatımı yapılması teklifi.

10- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.

11- Dilek ve temenniler.

Başkan Mahçiçek, yeni yılda pandeminin seyrinin azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine girilebileceğini, bu yılın daha verimli geçeceğini, geçen yılda pandemiye rağmen birçok projeyi tamamladıklarını ve yeni projelere imza attıklarını belirtti.

İyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi